Strategiatyö

”Se on kuin alkukantainen heimorituaali: paljon hälinää, tanssia, sulkien heiluttelua, rumpujen soittoa. Kukaan ei tiedä miksi teemme juuri niin, mutta silti kaikki toivovat että jotakin hyvää joillain mystisellä tavalla syntyisi. Vaikka ei koskaan synnykään.”

Kuulostaako tutulta? Näin eräs johtaja kuvasi strategiatyön karnevalisoitumista Fosterille ja Kaplanille.

Liisa Välikankaan mukaan jopa suuryritysten strateginen työskentely on hämmentävän alkeellista. Vain harva pohtii aidosti valinnaisia vaihtoehtoja ennen kuin on liian myöhäistä. Strategiat lankeavatkin vain lähinnä kuvastamaan nykyisyyttä tulevaisuuteen.

Perinteisesti strategiatyön on katsottu koostuvan strategian luomisesta ja sen jalkauttamisesta. Mintzbergin mielestä strategiaa ei voi mekaanisesti ”luoda”, vaan se syntyy ajattelun tuloksena. Hän jakaakin ensimmäisen vaiheen kahteen eri toimintoon. Kun puolestamme lisäämme vielä arvioinnin, niin koossa on nelivaiheinen kehys:

  1. Strategian muotoileminen
  2. Sovittaminen ja toimeenpanon suunnittelu
  3. Toteuttaminen
  4. Onnistumisen arviointi

 

Strategiatyö on luonteeltaan monialaista, joten se edellyttää muun muassa myös seuraavien aiheiden vankkaa osaamista ja hallintaa: muutosjohtaminen, liiketoimintamallit, teknologia, tuotetarjonta, osaamisenhallinta, erityyppiset projektityömenetelmät.