Varmista kilpailuetu

Saku

Liiketoiminnan dualistinen kuva

Monet luottavat kilpailustrategian luomisessa markkinatutkimuksiin, asiakaskartoituksiin tai kilpailija-analyyseihin. Mutta muillakin on käytössään samat tiedot. Tarvitaan “isompi moukari” takomaan kilpailuetua.

Matthews ehdottaa dualistista näkökulmaa jossa tarkastelua kohdennetaan toistuen liiketoiminnasta teknologiaan ja taas takaisin: “Mikä on liiketoimintamme ydin?”, “Kuinka saamme luotua lisäarvoa asiakkaillemme ja pidettyä heidät?”, tai “Kuinka kilpailutilanne on muuttumassa ja mitä vaikutuksia sillä on teknologiaan?”.

Hahmotetaan tuleva kilpailutilanne ja määritetään keskeiset strategiset haasteet sekä keinot vastata niihin.

Vuoropuhelu etenee kertautuen kunnes liiketoimintastrategia kuvastaa riittävästi teknologisia näkökohtia ja toisaalta teknologiastrategian tavoitteet tukevat edellistä. Lähestymistapaan perustuva KANNUS™ määrittää strategisen varustautumisen:

  • ne kriittiset haasteet jotka on voitettava sekä ne joita ei ole vara hävitä
  • markkinatilanne (viiden vuoden aikajänne)
  • teknologinen asema viiden vuoden kuluttua
  • tekijät joilla tavoitteeseen päästään

Lopputuloksena liiketoiminnan ja teknologian strategiat muodostavat dualistisen näkökulman yhteen yhteiseen strategiaan.

Tuoteseloste

Miksi KANNUS?

Miksi KANNUS? Kannus oli lappalaisten shamaanien rumpu jonka avulla ennustettiin tulevaisuutta.