Kilpailuetu

Saku

Suutele teknologiasammakoita

Usein projektit täytyy perustella takaisinmaksuajalla tai muilla taloudellisilla mittareilla. Joskus hankkeita kuitenkin hyväksytään myös “koska ne ovat tärkeitä”. Ymmärretään hankkeen merkitys vaistonvaraisesti, mutta ei ole välineitä perustella sitä.

Matthews tarjoaa  keinon arvioida ja seuloa ideoita.  “Blue Box” –tarkastelu punnitsee eri vaihtoehtoja hakemalla vastauksia kysymyksiin kuten “onko idea toimiva?”, “haluammeko todella sellaisen?”, tai vain suorasukaisesti “voiko sillä luoda kannattavaa liiketoimintaa?”.

Matthews kutsuu prosessia “teknologiasammakoiden suutelemiseksi”. Sammakot poimitaan yksi kerrallaan suudeltavaksi jotta nähtäisiin onko kyseessä noiduttu prinssi. Jos on, prinssi otetaan kasvatettavaksi ja koulittavaksi vastaamaan haasteisiin. Muussa tapauksessa sammakko palautetaan lampeen mahdollista myöhempää tarkastelua varten.

Blue Box ei ole esitutkimusta tai projektin valmistelua.  Ajatuksena on punnita useita mahdollisuuksia ja valita niistä lupaavimmat vaihtoehdot, optiot. Kuten liike-elämässä, haltijalla on mahdollisuus, muttei velvollisuutta käyttää tai olla käyttämättä niitä. Vasta option hyödyntäminen edellyttää panostuksia, kuten vaikkapa tuotekehitysprojekti.

Prinssien tunnistamisessa on hyvä tekniikka oleellista. Meillä on yksinkertainen mutta tehokas menetelmä SAKU™, jossa seulotaan jyvät akanoista askel askelelta kohdistuvalla tarkastelulla.

Tuoteseloste

Miksi SAKU?

Nimi johtuu luonnollisesti Saku-sammakosta.