Kartoita reitti tulevaisuuteen

Roadmap

Tie tavoitteeseen

Liiketoiminta- ja teknologiakartat (business / technology roadmaps) ovat oleellisia kytkettäessä yrityksen eri tavoitteet toisiinsa, jalostettaessa ne toimenpiteiksi ja istuttamalla osaksi toimintoja.

Kartat ovat tavallisesti visuaalisia esityksiä joissa on aikaulottuvuus. Suomennos “tiekartta” on hieman rajoittunut, koska “roadmap” tarkoittaa ylipäätään yksityiskohtaista suunnitelmaa.

Jotkut mieltävät liiketoiminnan kartat yhteisen tavoitteen kuvaajiksi. Se ei pidä paikkaansa. Autoilija ei käytä karttaa karttaa - tai nykypäivänä navigaattoria - määrittääkseen määränpään vaan löytääkseen reitin sinne.

Myöskään liiketoiminnan kartat eivät saa olla vain julkaisuaikatauluja tai hankeluetteloita. Niiden pitää  kuvata vaihtoehtoiset reitit nykytilasta tavoitteeseen maastonkohtina sisäiset ja ulkoiset tapahtumat, markkinamuutokset, kilpailijoiden toimenpiteet ja niin edelleen.

Käyttökelpoisten menetelmien vähäisyys haittaa tehokasta karttojen luomista. Aivoriihet ja vastaavat tuottavat tuskin muuta kuin säkillisen ideoita tai jo ennakoitujen projektien luokittelun.

Hyvin määritelty prosessimme CONCUR™ koostuu suunnitteluistunnoista ja niitä tukevista erillistehtävistä. Se on käytännönläheinen ja tehokas, ja jokainen askel vie kohti yhteistä tavoitetta.

Tuoteseloste

Miksi CONCUR?

CONCUR on prosessimme askelten nimistä muodostuva lyhenne. Englanniksi se tarkoittaa “toimia yhdessä yhteisen päämäärän tai tavoitteen saavuttamiseksi” , latinan concurrere “juosta yhdessä"