Vaatimusmäärittelystä voittoisaan tuotteeseen

Saku

Tähtää ja osu

Mitä ovat asiakasvaatimukset? Pitäisikö spesifikaatiossa viitata määräyksiin ja suunnittelurajoituksiin? Olisiko vaatimukset laitettava tärkeysjärjestykseen? Kuinka valmiista tuotteesta voidaan tunnistaa miten jokin vaatimus on toteutettu?

Usein vaatimusmäärittelystä pakkaa tulemaan löysästi muotoiltu ja reikäinen. Jopa asiakas saattaa jäädä sivuosaan. Kokonaiskuvan hahmottaminen ja tärkeiden asioiden tunnistaminen käyvät mahdottomiksi.

Olennainen hämärtyy.

Kun lisätään vielä toteutus- , testaus- ja muut määrittelyt, päädytään kolmiulotteiseen vaatimusverkkoon.

Monet  kuvittelevat ongelman hoituvan tarjolla olevilla työkalusovelluksilla, mutta ratkaisu ei ole ohjelmisto vaan menettelytapa.

TARGET™ varmistaa onnistuneen lopputuloksen. Syntyvä määrittely kattaa 100%:sti projektin tavoitteet. Se takaa 100%:sti kunkin spesifikaation sisäisen sekä niiden välisen eheyden ja jäljitettävyyden.

Ellei vaatimusmäärittely ole tiivis ja eheä, ei projektin seurannalla ja ohjauksella ole onnistumisen edellytyksiä. TARGET™ tuottaa vaatimusmäärittelyn, jonka hierarkkinen rakenne kohdistaa huomion oleellisiin liiketoimintatavoitteisiin.

Tuoteseloste

Miksi TARGET?

Target (suomeksi maali tai kohde) viittaa päämäärän asettamiseen ja saavuttamiseen. Tähtää ja osu.