Kehitysprojektin katselmointi

Saku

Kohti tavoitetta

Yritykset soveltavat yleisesti tuotekehityksessään vaiheistettua prosessia, jossa edistymistä seurataan välitavoitteiden avulla. Jo laatujärjestelmät edellyttävät sellaista.
Välitavoitteet kuvataan määrein. Liian usein ne ovat turhan yksityiskohtaisia tai joustamattomia. Siitä johtuen katselmoinnit pakkaavat olemaan ylimalkaisia, tai niin byrokraattisia että niistä tulee pelkkä muodollisuus.

Katselmoinnin pitäisi kohdistua työn sisältöön, ei tehtävien lukumäärään. Tarkoituksena ei ole valvoa ohjeistusten noudattamista. Jo määritelmän mukaan katselmoinnin tavoitteena on tiedon kelpoisuuden ja luotettavuuden varmistaminen. Laadun pitää olla muodollisuuksia tärkeämpää.

Tuotekehitysprojektin eri vaiheissa työ painottuu vaihtelevasti erityyppisiin asioihin, joten tämä pitäisi huomioida katselmoinneissa vastaavasti. Niinpä katselmointivastuunkin tulisi vaihdella.

Meillä on suoraviivainen ja käytännöllinen malli ASSURE™ jonka tavoitteena on vaivaton ja tuloksekas katselmointi.

Tuoteseloste

Miksi ASSURE?

Assure viittaa taustaani ohjelmistotekniikassa. Katselmoinnit ovat eräs keskeinen työkalu ohjelmiston laadunvarmistuksessa (software quality assurance).