Muu konsultointi

Konsultointimme ydin (strategia, teknologia, innovaatiot, liiketoimintamallit) leikkaa useita erikoisaloja. Meidän onkin hallittava myös niiden menetelmät ja prosessit, kuten esimerkiksi

  • Innovaatiojohtaminen
  • Osaamisen johtaminen
  • Tuotteen elinkaari
  • Tuoteteknologia
  • Tuote- ja palvelutarjooma
  • Tuotekehitysmenetelmät
  • Projektityö yleisesti

Osaamisen johtaminen käsittää myös koulutuksen ja urakartat. Tuoteteknologiaan kuuluu esimerkiksi modularisointi, tuotealustat, globalisointi ja lokalisointi sekä konfigurointi. Tarjoomaa viritetään kattavuudella, harmonisoinnilla ja karsimisella.

Tuotekehityksestä on ymmärrettävä menetelmien väliset erot: mitä, miksi ja kuinka käyttää missäkin tapauksessa. Projektityöstä täytyy hallita myös erillistoiminnot kuten päätöksenteko, seuranta, ohjaus, mittaaminen ja laadunvarmistus.