Teknologiajohtamisen malli

Teknologiat ovat kilpailuedun tärkeimpiä tekijöitä. Yritykset hyödyntävät niitä jalostaessaan raaka-aineet ja tiedon tuotteiksi ja palveluiksi; teknologiat ovat siis keino luoda lisäarvoa.

Niiden hyödyntämistä on siis syytä ohjata ja johtaa. Tarkoituksena on yhdensuuntaistaa teknologia- ja liiketoimintaponnistelut, niin että niiden yhdistelmästä saadaan paras mahdollinen hyöty.

Teknologiat eivät ole pysyviä, vaan niilläkin on rajattu elinkaari. Tulevia muutoksia täytyykin järjestelmälllisesti valmistella johtamalla teknologioita strategisena voimavarana:

  • mitä teknologioita meidän tulisi käyttää?
  • milloin olisi aika ottaa käyttöön uusia teknologioita?
  • mistä saamme tulevat teknologiamme?

Katso Palvelut|Konsultointi|Teknologia.

Teknologiajohtamisen viitekehyksemme kattaa koko ketjun strategiasta aina käytännön kehittämistoimiin saakka:

  • strateginen taso – strateginen asemoituminen ja kilpailuetu
  • taktinen taso – tavoitteiden sovittaminen ja toimenpiteiden suunnittelu
  • toteutustaso – tuotteiden ja osaamisen kehittäminen ja käyttöönotto
mot framework

Viitekehys on helposti ymmärrettävä ja sovellettava, looginen ja tehokas. Toisiinsa löyhästi kytkeytyviä toimintoja voidaan tarpeen mukaan hyödyntää yksittäin myös sellaisenaan.

Katso esitys: Teknologiajohtamisen viitekehys.