Johdata voittoon!

Saku

Ryhdikkyyttä peliin

Tuotekehitysprojekti on melkoinen panostus, mutta hämmästyttävän usein ohjaus on ryhditöntä.

Merkittävä ongelma on työkulttuuri. Johtoryhmä käsittelee vain juuri senhetkisiä haasteita ja pureutuu turhiin yksityiskohtiin. Muilla osallisilla (nk. “stakeholders”) on kirjoittamaton oikeus vaatimuksiin muttei vastuuta. Linjaorganisaatio väärinkäyttää olettamaansa esimiesasemaa puuttumalla projektin sisäisiin asioihin.

SCORE™ lähestymistavassa pyritään takaamaan projektille itsenäisyys ja työrauha. Ohjaus- tai johtoryhmän tehtävänä on tukea projektia, ei olla tuomarina. Ainoastaan sillä on oikeus muuttaa tavoitteita ja suunnitelmia koska se on ne alunperin asettanut.

Projektia ohjataan välitavoitteiden myötä kiintopisteinä liiketoiminnan tavoitteista johdetut mittarit ja osoittimet. Tukena on yksinkertainen tavoite- ja seurantalista, jolla hahmotetaan mitä on saavutettu, mikä on nykytila ja mitä tavoitellaan seuraavaksi. Erittäin tärkeitä ovat siihen kirjatut tavoitteiden ja päätösten perusteena olleet oletukset.

Johtoryhmässä tulee olla vain sellaisia jäseniä joilla on aidosti etu hoidettavaan.

Tuoteseloste

Miksi SCORE?

Nimi on johdos seurantakortin englanninkielisestä nimestä. “Score” tarkoittaa suomeksi saada piste, tehdä maali tai onnistua tavoitteessa. Se merkitsee myös pelitilannetta.