Mitä se on se teknologia?

Teknologia on hyvin yksinkertainen käsite.

Otetaan esimerkiksi kyläseppä joka takoo hevosenkengän. Hän valitsee sopivan raudan aihioksi, kuumentaa sen, takoo haluttuun muotoon ja karkaisee tai päästää.

Kaikissa näissä vaiheissa seppä soveltaa jotakin tekniikkaa, eli “keinoa saavuttaa haluttu tavoite”. Tekniikka liittyy kaikkiin pyrkimyksiin, niin konkreettisiin kuin henkisiinkin; puhutaan maalaustekniikasta, kitaransoittotekniikasta, muistitekniikasta, jne.

‘Teknologia’ tarkoittaa kokemusperäistä ymmärrystä, osaamista ja valmiutta hyödyntää näitä tekniikoita. Toisin sanoen kykyä valita toimivat menettelytavat ja soveltaa niitä.

Kyläsepän työskentely on liki automaattista. Esimerkkimme on teknologiaa puhtaimmillaan.

Mitä tekemistä tällä on yritystoiminnan kanssa? Paljonkin….

Teknologialla jalostetaan osaaminen ja raaka-aine kaupattaviksi tuotteiksi; teknologia luo siis yrityksen lisäarvon. Tämän vuoksi teknologiaetu on yritykselle elintärkeää.

teknologia

kreikan tekhnologia "osaamisen, taitojen tai tekniikan systemaattinen tarkastelu" tekhno- + -logia.