Takuu

Kaikilla toimeksiannoillamme on takuu.

Emme laadi loppulaskua ennen kuin työn laadukkuus on yhteisesti varmistettu
ja tilaaja on sen hyväksynyt.

Laatuperiaatteemme

Käytämme toimeksiannoissa parasta saatavilla olevaa osaamista.

Toimitettavien englanninkielisten raporttien kieliasun tarkistaa syntyperäinen virallinen kielenkääntäjä.

Laajempaan jakeluun tarkoitetun aineiston tarkistaa ulkopuolinen alan asiantuntija luettavuuden
ja virheettömyyden varmistamiseksi.