Mitä se on se strategia?

Strategiatyön asema liikkeenjohdon työkaluna on vuosikymmenten myötä vakiintunut.

Tutkijat, opettajat ja muut ovat kehittäneet laajan, mutta samalla hyvin hajanaisen joukon erilaisia oppisuuntia, joita vielä yritykset soveltavat omalla tavallaan.

Yhden kattavan ja yleisesti hyväksytyn määritelmän puuttuessa onkin hyvä viitata von Clausewitzin ajatuksiin:“Strategia määrää paikan, ajan ja joukot joilla taisteluun käydään”.

von Clausewitzin määritelmän mukaan strategia tarkoittaa siis järjestäytymistä suotuisiin asemiin kamppailua varten.

Liike-elämässä joukkojen voidaan ajatella olevan tuotteita, teknologioita, prosesseja, inhimillisiä ja muita voimavaroja, organisatorista kyvykkyyttä ja niin edelleen. Strategia on varustautumista kilpailutilannetta varten.

strategia

"kenraalin taito", ranskan stratégie, kreikan stratēgos "kenraali", stratos “armeija” +ago “johtaminen”