Mitä se on se innovaatio?

“Innovaatio” on laajalti väärinymmärretty käsite. Monet sekoittavat sen keksintöön (“invention” englanniksi), ja yleisesti oletetaan että innovaation pohjana täytyy olla keksintö.

Näin asia ei kuitenkaan ole. Ihminen ei keksinyt tulta , mutta sen hyödyntäminen kyllä on väittämättömästi innovaatio. Rogers totesikin klassisessa teoksessaan että “innovaatio on yksilön uudeksi mieltämä idea, menettelytapa tai kohde”.

Maailmankuulu ekonomisti Schumpeter korosti liki sata vuotta sitten innovaatioiden tärkeyttä yritysten välisessä kilpailussa. Hän esitti kuinka “innovaatioiden vaikutuksesta vanhat ideat, teknologiat, osaaminen ja laitteet tulevat hyödyttömiksi”.

Yrityksen täytyy siis verestää teknologiaansa. On muututtava, koska kilpailu muuttuu. Jos kilpailijat eivät ole aloitteellisia, niin ulkopuoliset saattavat muuttaa pelisäännöt ja voivat jopa syrjäyttää kokonaisen liiketoiminta-alan tai elinkeinon.

Kyse ei siis ole vain kilpailukyvystä tai taloudellisesta tuloksesta, vaan yrityksen eloonjäämisestä. Schumpeter kuvasi ilmiötä luovaksi tuhoksi.

“Yrityksen ei ole pakko muuttua”

innovaatio

latinan innovatus, "uudistaa tai muuttaa," in- "sisään" +novus "uusi."