Mikä se on se konsultti?

Konsultti tarjoaa yritykselle siltä puuttuvaa tai työläästi kehitettävää erityisalojen osaamista. Tyypillisesti toimeksianto on määräaikainen ja laskutus perustuu joko aikaveloitukseen tai kokonaispalkkioon. Laajemmissa toimeksiannoissa se voi perustua myös työvaiheiden tai yksikköjen valmistumiseen.

Konsultti on riippumaton ja toimii tavallisesti useiden eri asiakkaiden kanssa.

Konsultti ei ole, eikä ainakaan pitäisi yrittää olla kaikkitietävä. Konsultin tehtävä on avustaa asiakasta, toimia harjoitusvastustajana ja antaa virikkeitä vaihtoehtoisiin näkökulmiin käsillä oleviin asioihin.

konsultti

ranskan consultation, latinan consultare "kääntyä jnk. puoleen," alunperin todennäk. "kutsua koolle”