CONCUR™

Mitä

Laaditaan kartta kuvaamaan tavoitetila, nykytila ja vaihtoehtoiset reitit niiden välillä.

Miksi

Tavoitteena yhteinen ymmärrys vaihtoehtoisista reiteistä nykytilasta tavoitteeseen. Nostetaan näkyviksi ennakoidut sisäiset ja ulkoiset tapahtumat, trendit ja epäjatkuvuudet sekä niiden väliset riippuvuudet.

Kuinka

Tarkastelukohdasta toiseen etenevä selkeästi määritelty ryhmätyö. Tarvittaessa erilliset toimeksiannot ristiriitaisuuksien ratkomiseksi.

Kesto

Voidaan suoriutua yhden työpäivän aikana edellyttäen että taustatyö on tehty kunnolla.

Ominaista

Vaivaton ja tehokas menettely varmistaa sen ettei tavoitteista ja keinoista jää käsityseroja eikä tulkinnanvaraisuuksia.

Huom!

Tehokas työskentely edellyttää tarpeeksi tiivistä ryhmää, jolla on aitoa päätös- tai sananvaltaa. Vaatii myös pohjakseen huolellisen esityön ja hyvän valmistelun.