ASSURE™

Mitä

Menettely projektin välitavoitteiden katselmointiin.

Miksi

Tavoitteena luoda käsitys ja ymmärrys projektin todellisesta tilasta ja valmiusasteesta.

Kuinka

ASSURE™rakentuu periaatteelle jonka mukaan kukin katselmointi on omanlaisensa:

Arviointiperusteet

Katselmoinnista huolehtii se projektin osapuoli jolle katselmointi on tärkein:

Kesto

Projektikohtainen.

Ominaista

ASSURE™ kohdistaa huomion muotoseikkojen sijaan oleelliseen työn sisältöön. Jalostaa löydökset päätöksentekoa varten.

Huom!

Vaatii kurinalaisuutta ja projektin työrauhan kunnioittamista: tavoitteet ja rajaukset jäädytetään eivätkä vaatimukset saa ryömiä. Edellyttää lisäksi toimintakulttuuria jossa asianosaiset ovat aidosti mukana projektissa ja valmiina ottamaan vastuun omalta osaltaan.