Teknologiajohtamisen foorumi

Hyödynnä parhaat käytännöt

Konsulttitoimisto Virike ylläpitää teknologiajohtamisen foorumia, joka saattaa osallistujayritykset yhteen tarkastelemaan ja soveltamaan eri aihealueiden parhaita käytäntöjä. Tutkimme ja analysoimme yritysten menettelytapoja ja järjestämme yhteisiä tilaisuuksia joissa esitellään parhaita käytäntöjä avoimesti. Tavoitteena on keskinäinen oppiminen.

Foorumin seuraava aihe on “Strateginen teknologiajohtaminen, eli kuinka johtaa ja hallita teknologiaa strategisena resurssina”.

Foorumi tarkastelee teknologiajohtamista eri tasoilla:

  • kuinka luodaan liiketoimintastrategiaa tukeva teknologiastrategia?
  • suunnittelu: minkälaista osaamista tarvitaan ja milloin ja kuinka se hankitaan?
  • strategian toteuttaminen: tarvittavien kehitysprojektien ja muutosohjelmien toteuttaminen

Strategisen teknologiajohtamisen avain ja tavoite on yhdensuuntaistaa teknologia- ja liiketoimintaponnistelut niin että niiden yhdistelmästä saadaan paras mahdollinen hyöty.

Välituloksia tarkastellaan yhteisissä tapaamisissa, joissa on mukana alustajina teollisuuden ja yliopistomaailman asiantuntijoita. Foorumi tuottaa loppuraportin:

  • tausta ja teoreettinen kehys
  • tutkimuksen ja tulosten yleiskuvaus
  • yrityskohtaiset vertailutarkastelut
  • analyysi, yhteenveto ja suositukset

Osallistumismaksu tarjoaa merkittävän vipuvaikutuksen, koska osallistujat voivat hyödyntää kaikki tulokset; oman ja muiden yritysten esimerkkitapaukset, analyysit, vertailut ja johtopäätökset.

Miksi parhaat käytännöt?

Kaikkien innovaatioiden kehitys vie aikansa. Tämän foorumin tavoitteena on seuloa esiin teollisuudenalojen kypsät, käytännössä koetellut ja teorioihin pohjautuvat parhaat käytännöt, jotka ovat heti sellaisenaan sovellettavissa ja hyödynnettävissä.

Foorumi on olosuhteista johtuen toistaiseksi katkolla, mutta voit lukea ja ladata esitteen tästä linkistä: Teknologiajohtamisen foorumi.